Inici‎ > ‎Notícies‎ > ‎

Canvis en el procediment en les inspeccions dels organismes de control

10 de maig 2015, 16:41 publicada per Usuari desconegut   [ actualitzat el 10 de maig 2015, 16:44 ]
Us informem dela nova Instrucció 1/2015, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, sobre el procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, les quals afecten instal·lacions en ús no inscrites al Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya. De fet, es tracta d'una instrucció que ens permet legalitzar a dia d'avui una instal·lació amb una reglamentació anterior i que no disposi d'antecedents. És aplicable a Baixa Tensió, Alta Tensió, RITE, instal·lacions frigorífiques i instal·lacions petrolíferes.

Canvis que trobem respecte a la Instrucció 9/2012 en el cas de Baixa Tensió:
  • No consta la restricció que únicament les instal·lacions sotmeses al règim d'inspecció són les que es poden acollir, és a dir que és aplicable a totes les instal·lacions.
  • S'elimina la necessitat que la instal·lació tingui una antiguitat mínima de 15 anys i s'estableix que sigui anterior al REBT 2002 (BOE 2002.09.18 amb les seves disposicions transitòries etc).
  • Se simplifica la documentació a lliurar i només es requerirà una factura de la llum anterior a 2002, còpia del contracte o un altre document de la companyia subministradora que acrediti que és anterior al 2002, a més de la Memòria Tècnica Simplificada.
  • Amb la Memòria Tècnica Simplificada caldrà adjuntar plànols de la instal·lació a més dels esquemes unifilars que es requerien fins ara.
  • La inscripció al RITSIC ha de fer-la l'Organisme de Control obligatòriament, no la pot fer el titular voluntàriament.
  • La documentació a lliurar a l'Organisme de Control és: Memòria Tècnica Simplificada + Factura de Llum, Contracte o un altre document anterior al 2002 + Declaració Responsable, prèvia a la inspecció perquè es pugui emetre una acta favorable.
  • S'elimina el certificat de la Instrucció 9/2012 i el document del titular conformi havia extraviat els antecedents així com el contracte de manteniment.
Comments