Inici‎ > ‎Notícies‎ > ‎

Programa PAREER-CRECE: ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis existents

11 de juny 2015, 4:49 publicada per Usuari desconegut
Us fem arribar la informació publicada al BOE núm. 107, que inclou la resolució de 28 d'abril de 2015, de l'Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energia (IDAE), per la qual es publica la Resolució de 24 de març de 2015, del Consell d'Administració, que modifica les bases reguladores i convoca el programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler), denominat com programa PAREER-CRECE. 

Darrera d’aquestes sigles es troba un programa d'ajudes que pretén incentivar i promoure la realització d'actuacions de reforma que afavoreixin la reducció d’emissions de diòxid de carboni, mitjançant l'estalvi energètic, la millora de l’eficiència energètica i l'aprofitament de les energies renovables en els edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars. 

Aquest programa estarà dotat d'un pressupost màxim que ascendeix a la quantitat total de 200.000.000 euros i les sol·licituds ja es poden tramitar a través de la seva web i fins al 31 de desembre de 2016.


Qui es pot beneficiar dels ajuts? 
  • Els propietaris d’edificis existents, ja siguin persones físiques, o jurídiques.
  • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús d’habitatge, constituïdes com a propietat horitzontal. 
  • Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis i no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal. 
  • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis. 
  • Les empreses de serveis energètics.

Quin tipus d’actuacions avala el projecte?
  • Millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica. 
  • Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació. 
  • Substitució d'energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques. 
  • Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques.

Consulta les condicions i els requisits per tal d’obtenir aquest tipus d’ajut a la seva web

Comments