Resultats de la cerca

S''estan mostrant 1-6 de 6 resultats de eleccions junta directiva

Convocatòria Junta General Ordinaria ACETT. Eleccions junta Directiva. 26 de jul. 2017, 1:05  per Usuari desconegut

El passat 5/7/2017 és va esgotar la legislatura de la Junta Directiva de l'ACETT. (enllaç crf). S'ens va passar.Es convoca l'Assemblea General, Data: 9 ... 9-Bx. 43003 TARRAGONAAmb la següent ordre del dia:- Aprovar l'acta anterior.- Eleccions Junta Directiva- Precs i PreguntesNotes: Segons art. 32, la Junta està composada per, President ...

COETTC - ACETT

Convocatòria Assemblea General Ordinària ACETT 2021. Eleccions Junta Directiva. 9 d’ag. 2021, 10:13  per Usuari desconegut

El pròxim 09/08/2021 s'esgota la legislatura de la Junta Directiva de l'ACETT (enllaç crf.). De conformitat amb l'art. 21.i), 31 i 33 dels estatuts ...

COETTC - ACETT

Eleccions a les noves Juntes Directives d'AGITTCV i COGITCV 16 de març 2016, 23:33  per Usuari desconegut

El proper 18 d'abril se celebraran les eleccions a la comunitat valenciana per conèixer la nova Junta Directiva de l'AGITTCV i COGITCV.El 26 de febrer es van ...

COETTC - ACETT

Comunicat: Passos definitius per a la demarcació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació a Catalunya (COETTC) 26 de juny 2013, 8:05  per Usuari desconegut

... representats.2) L'acord adoptat sobre creació de la Demarcació es comunicarà per la Junta de Govern a la Junta General del COITT, previ informe del Consell de Degans, per ... la qual es nomeni, d'entre els seus membres, als integrants de la Junta Directiva provisional corresponent. (Art.18.Reglament)Per no convocar repetidament als col·legiats, s'ha acordat ...

COETTC - ACETT

Convocatòria: Reunió per a la demarcació del Col·legi Oficial D'Enginyers Tècnics De Telecomunicació a Catalunya (COETTC) 7 d’ag. 2013, 1:30  per Usuari desconegut

... essent conforme pel Consell de Degans del COITT. El Delegat del COETTC i la Junta Directiva de la AACETT, convoca als col·legiats del COITT de Catalunya, a la Reunió ... fins l'aprovació per la Assemblea General del COITT. Després caldrà fer les 1eres eleccions. Els nomenats provisionals serem els mateixos que l'actual junta de l'AACETT.  Esperem comptar ...

COETTC - ACETT

El col·legi diu sí a la creació demarcació COITT a Catalunya. COETTC 4 de nov. 2014, 3:59  per ACETT-Pres. Jordi Farré

... Enginyers Tècnics de Telecomunicació a Catalunya. L’esdeveniment, convocat pel Delegat del COETTCi la Junta Directiva de la AACETT,  va servir per obtenir una participació del 26 % del col·lectiu ... Aquesta plena constitució arribarà quan s’aprovi en assembla general i s’efectuïn les eleccions pertinents per escollir la junta directiva.     Entre els temes tractats, es va remarcar que aquest ...

COETTC - ACETT