Com Col.legiar-se/Associar-se?

ENS HEM TRASLLADAT A www.coettc.info

COETTC Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació a Catalunya 

1844, ACETT Associació Catalana d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació

Nucli essencial fundador de la professió d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació

"Garantir, assegurar el secret tècnic de les comunicacions amb els límits de la ciència en cada moment"

El COETTC/ACETT és l'organisme que representa en nom del COGITT/AEGITT, a Catalunya els interessos de la professió d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació a Catalunya.

Per acord entre l'ACETT i al COGITT/AEGITT, Col·legi Oficial/Associació Espanyola d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació, tots els membres que pertanyen a aquestes dues entitats Oficials i resideixen a Catalunya gaudeixen de tots els privilegis dels associats a l'ACETT, és a dir no cal tenir num. d'associat a l'ACETT per gaudir dels privilegis.

(Nota: Per gaudir d' ajudes concretes concedides per l'ACETT, com ara la cessió d'aparells o beques, cal estar associat. La informació es pot enviar per correu electrònic amb signatura digital, fax o correu postal).

Per associar-se també a l'ACETT cal:

    1- Omplir la instància dirigida al president.

    2- Fotocopia del títol o resguard.

    3- Fotografia tipus carnet.

Per donar-se de baixa de l'ACETT cal:

    1- Deixar de pagar dues quotes.

    2- Instància dirigida al president.

(nota: si no es pertany al COGITT/AEIGITT és deixen de gaudir dels privilegis del COETTC/ACETT)