03-11-2011. Síndic de greuges. Reunió de diverses enginyeries amb el síndic

Fecha de publicación: Nov 15, 2011 3:7:13 PM

El 3 de novembre de 2011, diverses enginyeries de Catalunya ens vam reunir amb el síndic de greuges.

Temes tractats:

El tracte diferenciat per part dels organismes del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya cap aquells enginyers industrials que no som de la classe Industrial. I la transformació sistematitzada dels règims de comunicació en autoritzacions prèvies, que ignora la Llei òmnibus i paraigües.

Els vam donar a conèixer les ordres de 10-11-1983(Dept. Indústria i Energia), 02-06-2003 (Pdf), (Dept. Treball, Indústria, Comerç i Turisme), i altres, les quals classifiquen l’accés a les activitats de instal•lador per titulacions mínimes, i els vam deixar clar que des de llavors no s’han publicat normes que modifiquin aquells criteris. ELS VAM FER NOTAR QUE el senyor Isern i senyor Maure DEL DEPARTAMENT D’ENERGIA  NO ENS HAN ENSENYAT AQUESTA NORMATIVA.

La senyora Silvia va esmentar que ara el requisit d’accés a aquestes activitats depèn dels plans d’estudi. Des de l'AACETT vam matisar que aquest requisit afecta les noves titulacions que, fruit de Bolonya, que no es toben a les enginyeries clàssiques, la resolució de 15-gener-2009, apartats 1r i 5è, aclareixen aquest extrem.

És a dir, els plans d’estudi dels títols que condueixen a una professió regulada garanteixen l’adquisició de competències; en altres paraules, com que les nostres professions són regulades, amb aquestes FACULTATS, tenim el dret a accedir a les activitats d’instal•lador perquè tenim les nostres pròpies indústries, i per tant tenim competències.

El síndic va destacar el recent pronunciament de l’organisme en què insta el Departament d’Energia a considerar els Enginyers Tècnics de Telecomunicació habilitats per accedir als carnets de Baixa Tensió, i va demanar resoldre aquests temes enginyeria per enginyeria i matèria per matèria, a la qual cosa vam comentar que:

- les ordres esmentades, al nostre entendre, ho fan innecessari.

- aquest seria un camí quilomètric.

IGNORAR els règims de comunicació

Els vam fer saber que ara, per accedir a aquestes activitats, n'hi ha prou amb presentar una declaració responsable, ja no estem davant de règims d’autorització, particularitat que vam comprovar ja coneixent el síndic. Llei òmnibus i paraigües.

El que passa a la pràctica és que quan es tracta d'un enginyer industrial que no és de la classe Industrial, posen tot tipus d’entrebancs:

- costa obtenir les instàncies tipus.

- costa registrar les instàncies.

- NO DILIGENCIEN MAI ELS DOCUMENTS, la qual cosa impossibilita l’exercici de l’activitat.

El Síndic va demanar una queixa sobre aquest fet.

ACORDS

Nosaltres volem que el síndic actuï d’ofici i demani al Departament d’Empresa i Ocupació que deixi de discriminar els enginyers que no són de la classe Industrial, i que consideri el nostre caràcter industrial i ens permeti accedir, com antigament, a les activitats d’instal•lador.

SOLUCIONS PROPOSADES PER ELIMINAR DEFINITIVAMENT AQUEST PROBLEMA

Que hi hagi un representant de cada enginyeria industrial al Departament d' Energia de la Generalitat, tal i com succeeix al Ministerio de Industria de l’Estat.