04-10-2010. Reunió amb Ernest de Benito, director d'Economia i Finances a Tarragona, i representants de les diferents Enginyeries Tècniques

Fecha de publicación: Mar 08, 2011 4:12:26 PM

El passat 4  d'octubre de 2010 va tenir lloc una reunió entre i el director territorial d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, el senyor Ernest de Benito, i representants de les diferents Enginyeries en l'àmbit de Tarragona. La reunió va ser conseqüència de la recomanació en aquest sentit del delegat de Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. El motiu de la reunió va ser doble. En primer lloc i com a motiu principal, va ser expressar la disconformitat i la preocupació que existeix en aquests col·lectius professionals, provocada per la negació dels carnets d’instal·lador, des d’aproximadament l’any 2006 - abans no patíem aquesta discriminació -, i l’aplicació del nou decret 30/2010, referent a aquest mateix assumpte.

En aquest sentit es va fer entrega d’un escrit conjunt signat per totes les enginyeries en què es reivindica el caràcter industrial de totes elles. 

El segon motiu va ser traslladar una vegada més la preocupació per l’aplicació del Reial decret 1000/2010, sobre visats i la previsible nova Llei de serveis professionals.

Document annex: