06-03-2012. Reunió amb Luis Jofra, director general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya; el nostre degà, Don José Javier Medina, i el president de l’AACETT i delegat del COETTC, Jordi Farré

Fecha de publicación: Jun 20, 2012 1:9:45 PM

El passat 6 de març de 2012, ens vam reunir amb el senyor Luis Jofra, director general d’Universitat de la Generalitat de Catalunya, per parlar del problema que ens trobem amb els noms dels nous títols de Grau, concretament es tracta d’incloure “de Telecomunicacions” al nom, és a dir “Grau/Màster en Enginyeria de Telecomunicacions”.

Actualment hi ha uns 15 noms diferents que confonen els estudiants i pares i que provoquen moltes consultes sobre aquest punt. Inicialment es tracta d'establir aquest sistema per simplificar, orientar i eliminar confusions, ara bé el resultat és tot el contrari.

El senyor Jofra va confirmar que els tècnics del Departament també tenien molta feina per orientar el ciutadà.

 

El senyor Jofra va manifestar que amb el nom “Grau” o “Màster”, ja és suficient per distingir els diferents nivells acadèmics, va defensar aquesta opció argumentant que a Europa aquest sistema és suficient.

El degà i el delegat vam manifestar el nostre suport a aquesta opció.

 

Per una altra banda, el senyor Jofra ens va comentar que havia sentit al Ministeri que estaven estudiant tornar al sistema de 3+2, en lloc del sistema actual de 4+1 per al Grau i el Màster.