06-03-2012. Reunió amb el senyor Santiago Ballester, director general de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya; el nostre degà, Don José Javier Medina, i el president de l’AACETT i delegat del COETTC, el senyor Jordi Farré

Fecha de publicación: Jun 21, 2012 10:32:7 AM

El passat 7 de març de 2012, vam celebrar una important reunió amb el senyor Santiago Ballester, director general de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya; el nostre degà, Don José Javier Medina, i el delegat del Col·legi i president de l’AACETT, el senyor Jordi Farré. En aquesta reunió idònia i adequada, vam tenir l'oportunitat d’intercanviar postures i realitats sobres el col·lectiu d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació a Catalunya.

El degà va començar explicant que el Col·legi vol que la constitució del CETPTC es completi al més aviat possible. De fet, des de la constitució s’ha actuat per excés en el seguiment de la norma, fins i tot erròniament, la qual cosa ha permès que qui no té la legitimitat democràtica, en nom d’una empresa, (NIF diferent i amb el sopluig de la llei contra terrorisme i la prevenció del blanqueig de capital) amb el mateix nom que el col·legi a Catalunya,  està intentant liderar aquest important organisme necessari per al bon funcionament de Catalunya.

A hores d’ara, el Col·legi conserva a Catalunya 822 col·legiats dels 1.122 que tenia al 2007, alguns d’ells però paguen dues quotes i molts estan amoïnats per la situació.

El senyor Fernando Amago va convocar una Assemblea General d’amagat, en la qual va convidar a més de 200 persones que no eren Enginyers Tècnics de Telecomunicació. Aquesta assemblea ja està reconeguda en els tribunals com a invàlida. Després d’aquesta n’ha convocat un altre més, amb una assistència que ronda les 15 persones, amb la intenció d' aprovar uns estatuts i una junta electa, tot d’amagat, convidant vés a saber qui.

Davant aquest panorama, el Departament de Justícia ofereix la seva col·laboració i recomana, ja que hi ha iniciats uns procediments judicials que aclariran aquesta situació, esperar les sentències.