09-07-2010. El COITT impugna el Decret 176/2010, reglament Llei 16/2002, de protecció acústica.

Fecha de publicación: Mar 08, 2011 4:2:46 PM

El COITT, a instàncies de l’AACETT, ha decidit impugnar el D176/2010, reglament de la Llei 16/2002, contra la contaminació acústica, concretament tots aquells apartats que ignoren les facultats dels Eng. Tèc. de Telecomunicació en So.El Decret pretén tornar a examinar a aquells enginyers que vulguin exercir activitats relacionades amb el so amb les mateixes condicions que altres ciutadans sense cap especialització en so.

Els Enginyers Tècnics de Telecomunicacions sempre ens hem dedicat a aquesta matèria, forma part del nucli essencial fundador de la professió,  tal i com es demostra fent una ullada als plans d’estudi existents des que es va crear la professió.

El control del so sempre ha estat entre les sortides professionals dels Enginyers Tècnics de Telecomunicació i així ha de continuar sent, sense entrebancs, responent a l’atorisme: el que més en sap és el que més convé. 

S’ha demanat ajuda al col·lectiu i aquest està responent adequadament, fins i tot des de fora de Catalunya. 

Documents annexos (plans d'estudi):