15-06-2011. Reunió amb el director general de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya

Fecha de publicación: Oct 03, 2011 9:45:18 AM

El passat 15 de juny de 2011, el president de l'AACETT es va reunir amb el director general de Telecomunicacions.

Va ser una reunió en la qual vam tenir l'oportunitat de conversar sobre el futur, el present i el passat de les telecomunicacions a Catalunya.

L'AACETT li vam fer dos obsequis: un rètol inèdit de la primitiva línia de telegrafia òptica en el seu tram de pas per Tarragona, i vam expressar la nostra intenció de recuperar com a mínim la memòria d'aquest primer sistema de Telecomunicacions; i un volum de l'antiga biblioteca de l' "Electricista Práctico" titulat "Coexistencia de líneas de Alta y Baja Tensión" subscrit per l'Oficial Telegrafista Manuel Marín Bonell, el qual va ser Cap de l'explotació de Telèfons de la Mancomunitat de Catalunya i de Tarragona.

L'AACETT ha expressat preocupació per:

- el nombre creixent de queixes dels usuaris dels serveis de telecomunicacions, i ha ofert l'experiència del col•lectiu més idoni per atendre els usuaris d'aquests serveis. Amb aquesta finalitat hem creat la figura de l' "Enginyer de guàrdia"

- la tradicional complaença en aquesta direcció de la professionalitat dels projectes de telecomunicacions amb afectació en els serveis públics, que deriva en falta de responsables i probable catalitzador de les queixes abans anomenades.

- el malestar que ha generat dins el col•lectiu, hem tingut diverses queixes, el conveni signat amb Nissan i l'anella industrial amb l'absència d'un representant de la professió de Telecomunicacions, i la presència d'un representant dels Enginyers Industrials els quals no tenen llicència en aquest àmbit. El senyor Flamerich, molt encertadament, va matisar que també existeix la indústria de Telecomunicacions, i acostuma a estar ubicada en aquests polígons industrials. Des de l'AACETT vam confirmar les seves paraules però el vam fer coneixedor que al Departament corresponent de la Generalitat tenen els seus dubtes i barren el pas de diversos companys. El senyor Flamerich va mostrar el seu interès sobre el tema.