2012-Novembre. Participació activa i real en el dos Congressos de Smart Cities i Eficiència Energètica a Tarragona i Barcelona.

Fecha de publicación: Nov 21, 2012 8:58:0 AM

El passat 7 i 8 de Novembre es va celebrar el I Congrés Mediterrani d'Eficiència Energètica i Smart Green Cities a Tarragona, l’AACETT i el COETTC(coitt), varem participar per primera vegada activament a l'acte, varem tenir forces visites en l’estand, entre elles l’Alcalde de Tarragona, el Regidor de Noves Tecnologies, el President de la “Internet Society (Spanish Chapter)”, per cert es col·lega de professió, Ministre d'Industria Sr. Soria, etc...

Tant per el col·legi com per part de l’associació considerem que per el futur de la professió aquests dos ítems son de la màxima prioritat. Recordem que fa poc el TribunalSuprem ens ha reconegut el dret en instal·lacions tèrmiques i que no existeix cap impediment legal per treballar en aquesta matèria.

En el congrés celebrat a Matelec el passat Octubre per part del COITT, es van organitzar dues taules sobres aquests temes, ResumTaula 1, Taula 2

 Es per això que per tal de facilitar l’acostament del col·lectiu varem:

- finançar gratuïtament 5 entrades valorades en 190E cada una.

- aconseguir descomptes de fins a un 50%.

- regalar 2 premis de 200E a estudiants de Enginyeria Técnica de Telecomunicacions i Informàtica a canvi d’un treball d’energia.

 I a Barcelona en el congrés equivalent celebrat 1 setmana més tard, varem finançar 10 entrades gratuïtes i el 50% de tots els Enginyers Tècnics de Telecomunicacions