22-01-2011. Reunió a Catalunya per traçar un full de ruta per a l’aplicació de la Sentència del Tribunal Suprem de 21/12/2010, sobre els projectes d’instal•lacions elèctriques signades per un Enginyer Tècnic de Telecomunicació.

Fecha de publicación: Mar 08, 2011 4:33:16 PM

El passat 22 de gener de 2011 va tenir lloc a Tarragona una reunió de diferents Enginyers Tècnics de Telecomunicació, per tal de debatre i crear lligams entre persones que estan interessades en l’aplicació de la Sentència del Tribunal Suprem de 21/12/2010, en què restaura i revalida les competències en instal·lacions elèctriques.Vam comptar amb l’assistència del degà de València.

Es va decidir utilitzar les mateixes formes que a la resta d’Espanya estan funcionant, és a dir, enviar la Sentència als organismes implicats i organitzar reunions amb els diferents directors provincials. Treballar normalment atès que la Sentència és d’aplicació i informar el COETTC de les gestions.

Documents annexos: