23-03-2012. Nou portal per a les Lleis Òmnibus

Fecha de publicación: Mar 23, 2012 3:15:55 PM

La Generalitat ha creat aquest web, que ens permet conèixer les modificacions de quasi 40 temes o àmbits d’activitat.

Les popularment denominades Lleis Òmnibus són un conjunt de cinc lleis que en modifiquen un total de 87, en deroguen 6 totalment i 23 parcialment, i que abasten la major part d'àmbits d'activitat, des de l'agroambiental, l'econòmic i el sanitari fins al cultural o el de la seguretat:

Aprovades pel Parlament en les sessions del 29 de desembre de 2011 i del 22 de febrer de 2012, aquestes cinc lleis tenen el propòsit de modernitzar l'administració a partir de fer-la més àgil, eficient i transparent, preparant-la per contribuir amb major eficàcia a la recuperació econòmica.

A través del portal www.gencat.cat/lleisomnibus, ciutadans, empreses i entitats en general podran consultar les modificacions de quasi 40 temes o àmbits d’activitats i conèixer els objectius de les modificacions, els beneficis, què és el que canvia amb aquesta modificació i la legislació modificada.