24-09-2010. Reunió d'Enginyeries Tècniques a la seu de l'AACETT

Fecha de publicación: Mar 08, 2011 4:10:48 PM

El passat 24 de setembre de 2010 va tenir lloc una reunió, a la seu de       l'AACETT, de diverses Enginyeries Tècniques de Tarragona. Assistents:

Temes tractats

Discriminació des de fa uns 5 anys per part de determinats funcionaris de la Generalitat de Catalunya a l'hora d'obtenir dels carnets professionals. 

Implicacions del D30/2010, i el nostre caràcter industrial: tots tenim les nostres pròpies indústries, hi ha una indústria Naval, Aeronàutica, de Telecomunicacions, etc.  

Diferències entre US i MATERIA (entesa com motors, energia, electricitat, etc. que es posen dins de tots els usos). 

Diferències entre Facultat (que és una propietat no extingible, ja que depèn d’un títol que es renova constantment); Atribució (no és una propietat, és reubicable); Capacitat (és un talent per comprendre); Competència (poden ser exclusives o no, consisteix en què diverses persones es disputen una mateixa cosa per la seva perícia), i Aptitud (idoneïtat per la qual els correspon intervenir en un assumpte determinat). 

Reial decrets 249/2010, i 559/2010 

Pròxima reunió amb el senyor Ernest de Benito, director territorial d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya a Tarragona.  

Documents annexos: