Accès denegat als nostres professionals

Fecha de publicación: Feb 09, 2016 6:30:33 AM

Al nostre Col·legi ens ha arribat més d'una consulta sobre l'exclusió de la nostra titulació en convocatòries de feina per les quals estem perfectament capacitats. Davant aquesta problemàtica la nostra entitat us vol fer saber les passes a seguir per tal de poder incloure'ns i poder accedir a una feina per la qual estem preparats (fins i tot més que altres especialitats que sí que estan en el llistat per aconseguir el treball). Des del Col·legi us aconsellem que davant aquesta situació es pot presentar a l'Administració sol·licitant de la plaça un recurs administratiu contra aquesta exclusió en les bases de la convocatòria (sempre i quan l'exclusió no sigui a causa d'un error). Si no obtinguéssim resposta es pot posar una reclamació per exclusió exposant tot l'anterior, amb la qual se'ns pot admetre dins la convocatòria a la qual pretenem presentar-nos.

Per qualsevol dubte només cal que us adreceu al ACETT-COETT o bé truqueu al tel. 977-943405