Aprovats per Reial Decret els estatuts del COIT i altres resolucions

Fecha de publicación: Apr 27, 2015 10:38:55 PM

Us informem que a 15 d'abril, es va publicar el Reial Decret 232/2015 que modifica el Reial Decret 261/2002, el qual aprova els Estatuts Generals del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Aquí podeu consultar la publicació de la qual parlem i que modifica alguns dels articles.

No oblideu que és molt important que la nostra professió estigui pendent de les normes, lleis i esmenes judicials que es publiquin. Per això, tot seguit us donem a conèixer la Resolució del 17 d'abril de 2015, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació; resolució per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 17 d'abril de 2015 que aprova el plec de bases del concurs públic per a l'adjudicació mitjançant règim de concurrència de sis llicències per a l'explotació, en règim d'emissió en obert, del servei de comunicació audiovisual televisiva mitjançant ones hertzianes terrestres de cobertura estatal i es convoca el corresponent concurs. Aquesta resolució forma part del Pla Tècnic Nacional de la TDT aprovat al setembre de 2014 que contempla  la capacitat per a l'explotació per mitjà de llicències del servei de TDT de cobertura estatal. Una vegada conclòs el procés d'alliberament del dividend digital el passat 31 de març, es procedeix a convocat el concurs per a l'adjudicació dels nous canals.