Bona notícia: Obtenim el reconeixement de Bachelor!

Fecha de publicación: Feb 20, 2014 11:51:56 PM

Després d'estudiar el nou sistema educacional espanyol, l'organisme UK Naric ha difós un document oficial on es conclou que la figura de l'Enginyer Tècnic ha de ser equiparable amb el British Bachelor degree standar.  Aquest fet és d'una rellevància molt important, ja que és un important reconeixement professional que de ben segur ajudarà molt al nostre sector, obrint un gran nombre de possibilitats laborals arreu d'Europa pels nostres professionals.

En el nostre cas, cal dir que els Enginyers Tècnics de Telecomunicació, ja disposavem del reconeixement de Bachelor en electricitat en els models anglosaxons. No obstant això, hi ha un seguit d'enginyeries (Industrial) que no tenien aquest important equivalent en aquests països, per aquest motiu des d'aquesta classe d'enginyeria, per l'INITE (Institut d'Enginyeria Tècnica d'Espanya), de la qual el nostre col·legi n'és membre fundador, i la CNE de la FEANI (European Federation of National Engineerin Associations), s'ha impulsat un projecte fins a la consecució oficial d'aquest reconeixement. El més important és que aquest reconeixement obrirà un ampli ventall d'oportunitats pels professionals del nostre sector laboral arreu d'Europa.

Document NARIC

Aclariment: La diferencia principal entre el sistema Espanyol, heretat dels francesos, i el anglosaxó és que el títol no és habilitant. 

Aquesta diferencia té importants i complicades derivades. Quan com passa aquí, no hi han barreres d'accés a la professió, aquestes es prostitueixen, el nivell baixa, etc... Antigament això no passava pues és limitava el nombre de matricules a les universitats. La solució que a aquest problema ens ve imposat des de Europa i son: