Càmeres de vigilància: les imatges de la discòrdia. SENTÈNCIA interessant

Fecha de publicación: Apr 25, 2016 2:21:48 PM

La instal·lació de càmeres de vigilància en comunitats de veïns per tal d'evitar els robatoris o actes de vandalisme dins de les zones comunes és una de les prevencions que actualment més s'ha estès. No obstant, on acaba i on comença la privacitat de l'individu en aquests casos crea incertesa. El dret a la protecció de dades dins de les comunitats de veïns ha estat sempre molt discutit però quan es tracta de seguretat la balança es decanta cap a la comunitat, com en el cas de la sentència favorable a una comunitat de veïns davant la denúncia d'una de les veïnes per la instal·lació d'unes càmeres de vigilància al pàrquing comunitari després de patir actes delictius en aquest espai. 

La denúncia anava dirigida al President de la comunitat i l'acusava de visionar les imatges, sobretot les de la denunciant i les de la seva filla. Una vegada es van aportar les proves pertinents i la justificació de la instal·lació la sentència es pot resumir que els drets i llibertats fonamentals dels afectats (en aquests casos les persones les imatges de les quals siguin visionades i, si escau, gravades per les càmeres de seguretat) no es veuen lesionats fins al punt de prevaler sobre l'interès legítim de les comunitats de propietaris relacionat amb la seguretat. En definitiva, l'interès legítim suposa la legitimació de la comunitat, i qui si escau aquesta designi per al visionat, per al tractament d'imatges.

Sentència Favorable Comunitat de Veïns