Convocatòria Assemblea General Ordinària ACETT 2019

Fecha de publicación: Apr 15, 2019 2:30:12 PM

De conformitat amb el art. 20 i 25 dels estatuts es convoca l’Assemblea General Ordinària del ACETT que se celebrarà al “Peon Negro”, C/Comtes de Bell-Lloc, 111 a Barcelona el pròxim 2 de maig a les 16.00h en  primera  convocatòria   i   a   les   16.30h   en   segona   convocatòria.  Amb el següent ordre del dia i cessions de vot:1.-Aprovar acta anterior.2.-Presentar Memòria Anual3.-Comptes de l'any 2018 i pressupostos 2019.4.- Precs i Preguntes

Inscripció assistència a  l'Assemblea

Salutacions

La Junta directiva

President ACETT Jordi Farré

Secretari ACETT. JM. Bordas