Convocatòria Junta General Ordinària del COETTC

Fecha de publicación: Apr 08, 2016 3:19:3 PM

De conformitat amb el art. 51 dels estatuts i 22 i següents del reglament de regim interior es convoca la primera Junta General Ordinària del COETTC que se celebrarà a l'edifici de la Rambla de Catalunya, núm. 38  pis 8º  a Barcelona el pròxim 25 d'abril a les 15.00h en primera convocatòria i a les 15.30 en segona convocatòria. 

ORDRE DEL DIA:

1.- Informació general del funcionament del col·legi. Situació de la professió a Catalunya.

2.- Comptes de l'any 2015.

3.- Pressupost 2016.

4.- Precs i Preguntes.

DELEGACIÓ DE VOT (enviar per mail a info@coettc.info)

Memoria anual.

Esperem la vostra assistència. 

Per tal de fomentar el contacte entre nosaltres farem un dinar gratuït a les 13:30h. Cal enviar confirmació a info@coettc.info

Jordi Farré

Degà del COETTC