El col·legi diu sí a la creació demarcació COITT a Catalunya. COETTC

Fecha de publicación: Jul 16, 2013 3:58:31 PM

El passat dijous 11 de juliol, l’Edifici de Correus i Telègrafs de la Via Laietana 1 de Barcelona, va acollir la reunió per a l'aprovació de constitució de la Demarcació a Catalunya del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació a Catalunya. L’esdeveniment, convocat pel Delegat del COETTCi la Junta Directiva de la AACETT,  va servir per obtenir una participació del 26 % del col·lectiu –grau de participació inédit fins ara-, i una votació presencial 100% favorable . Els resultat de la votació total -tenint en compte els vots representats- va ser el següent:

L’acte, va comptar amb la presencia de Pedro Pantoja, vicedegà del COITT i degà COITTCV, Josep Bosch, delegat COETC i Domingo Martín, delegat AAT.

Durant la reunió es va comentar la història recent i antiga de la professió i el col·legi, explicant que els seus  origens es situen a l'any 1844 amb l'aparició de la telegrafia òptica . Tot seguit, desprès d’aquesta contextualització, el vicedegà va resumir l’evolució del procés, des de la petició inicial de reunió fins a tots els passos que resten per assolir la plena constitució de la demarcació . Aquesta plena constitució arribarà quan s’aprovi en assembla general i s’efectuïn les eleccions pertinents per escollir la junta directiva.     

Entre els temes tractats, es va remarcar que aquest és el primer cop que s’està realitzant el procés necessari per constituir de forma legal i legítima la demarcació i es va destacar la importància de la professió del col·lectiu com l’eina que salvaguarda i manté el secret de les comunicacions

En aquest sentit, es va matissar que malgrat els canvis de digital a analògic -any 1900- i novament a digital -any 1990-, aquest secret s’ha mantingut inalterable com a marc regulador no fracturable del sistema públic de garanties de protecció dels ciutadans, contemplat en l’ordenament del parlament Europeu. La reunió va servir també, per donar el compromís de realitzar en breu un resum on s’explicarà el debat i conflicte sorgit arran de la Certificació Energètica d’Edificis. Finalment, una part dels assistents van poder gaudir d’una distesa i agradable xerrada entre amics del col·lectiu al restaurant “Braseria Cátedra”