El sector TIC i de Continguts Digital rebrà 215 milions d'euros en d'ajudes

Fecha de publicación: Jun 11, 2015 10:50:45 PM

La professió està d'enhorabona, ja que el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme té previst, al llarg del 2015, realitzar una inversió de 215 milions d'euros en instruments de finançament i programes d'ajudes per al sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i dels Continguts Digitals. 

La setmana passada es van presentar un conjunt d'actuacions integrades en l'Agenda Digital per a Espanya que incorporen una important tasca de racionalització d'instruments públics. Amb aquestes actuacions es pretén millorar l'impacte en el sector, incrementar l'eficiència dels fons públics, adaptant-los a les necessitats de cada empresa segons la seva maduresa i fase de desenvolupament, i optimitzar el control dels riscos tècnics i financers.  Val a dir que aquestes actuacions constitueixen la primera fase d'una iniciativa dirigida a incrementar la coordinació entre organismes públics i privats; especialment amb el Ministeri d'Economia i Competitivitat, a través del Conveni Marc de Col·laboració en matèria d'I+D+I per al sector TIC signat a l'octubre de 2014.

La nova estratègia ordena i reconfigura actuacions com la convocatòria 1/2015 d'ajudes a la R+D, la línia ENISA Agenda Digital 2015 i els programes de l'entitat pública Red.es per evitar ineficiències i optimitzar el seu impacte. A més, entre els nous instruments cal destacar la incorporació de l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva (ANEP) en l'avaluació de la innovació tecnològica dels projectes, l'adopció de procediments de qualificació creditícia dels sol·licitants per avaluar la seva solvència financera i determinar les garanties i , no menys important, el reforç del seguiment dels projectes amb nous esquemes de control i auditoria tècnica que permetran realitzar la comprovació de les inversions realitzades pels beneficiaris amb més rigor i eficàcia

Si voleu profundir en les actuacions anteriors, us recomanem visitar el web oficial