El Tribunal Superior de Justícia de Canàries dóna la raó al Col•legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions

Fecha de publicación: Jul 11, 2013 8:24:12 PM

Benvolguts col·legiats/ades  

Amb la resolució de la vigent Sentència 144/2010, es dóna la raó al COITT ja que es desestima la causa de inadmissibilitat al·legada per la part demandada –Conselleria de Presidència i Justícia- i codemandada – Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació- i es declara nul l’apartat 9 de l’Annex I de l’Ordre del 13 de gener de 2010, mitjançant el qual es regulen els requisits per les infraestructures de sistemes de telecomunicacions unificats en els edificis administratius de la Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries. En aquest sentit, amb la resolució d’aquesta sentencia s’anul·len els punts de l’annex on s’exposa que el Projecte de Sistemes de Telecomunicació Unificats (PSTU) ha de ser elaborat i signat exclusivament per un Enginyer de Telecomunicació i visat pel col·legi oficial corresponent. 

D’aquesta manera, amb la resolució de la Sentencia 144/2010, el Col·legi Oficial d’ Enginyers Tècnics de Telecomunicació obté les competències per realitzar les tasques que fins ara només es podien efectuar des del Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació, declarant en la mateixa sentencia que les activitats exposades poden ser vàlidament realitzades pel Col·legi d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació.

  - Consulta la sentència completa en el següent enllaç:

    Sentència 144/2010