Els Col·legis Professionals de Tarragona s'uneixen per treballar junts

Fecha de publicación: Jun 28, 2016 2:43:33 PM

El passat 15 de juny els degans de 15 col·legis professionals de Tarragona van reunir-se per donar el punt de sortida a una relació de treball conjunt que va servir per apropar postures i per establir un full de ruta de cara al futur i que vam fer palès en el posterior sopar-col·loqui amb els representants polítics tarragonins amb l'objectiu d'establir ponts de diàleg a llarg termini. Una trobada on els representants col·legials van poder conèixer-se més a fons i van poder donar una visió d'unitat i ben entesa davant la política tarragonina.Aquest acte ha donat pas a un apropament clar entre els col·legis que han decidit fer front comú creant la 1a Taula de Col·legis Professionals de Tarragona prevista per novembre.Des del COETTC, creiem que és un pas important per tal de poder treballar junts en aquells temes o assumptes que ens afecten directament com a col·legis i que pot portar a sinergies molt valuoses per a les entitats que representem i als nostres col·legiats.

Llistat d'assistents a al reunió

Represenant                                            Col·legi                                         Assitència

Sr. Fernando Vizcarro                                 Col·legi Oficial de Metges

Sr. Joaquin Nolla                                        Col·legi Oficial de Farmacèutics                                   Si

Sra. Cristina Díez                                       Col·legi Oficial d'Infermeria                                          Si

Sr. Esteve Martí                                          Col·legi Oficial d'Administradors de Finques

Sr. Rodrigo Freijanes (Cori Escoda)            Col·legi Oficial de Veterinaris                                       Si

Sra. Ana Maria Asama Esteve                     Col·legi Oficial de Graduats Socials                              Si

Sr. Manel Albiac                                         Il·lustre Col·legi d'Advocats Tarragona                        Si

Sr. Jordi Farré Carbonell                             COETTC                                                                         Si

Sr. Felip Beltran                                         Col·legi Oficiald'Engiyers Tecnics Topografs                 Si

Sr. Santi Llurba                                          Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles               Si

Sra. Carmen Barril                                      COITObPb

Sr. Adolf Quetcuti Carceller                       Col·legi Oficial d'Aparelladors

Sr. David Nuño                                          Col·legi Oficial d'Enginyers Telecomunicació                Si

Sr. Juan Tous i Gomà-Camps                    Col·legi Oficial d'Arquitectes                                         Si

Sra. Mª Encarnacion Orduna                      Col·legi d'Advocats de Reus

Sr. Jaume Descarrega                                Col·legi Oficial de Psicòlegs

Sra. Sara Sans                                            Col·legi Oficial de Periodistes

Sr. Anton Escarre                                      Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials                         SI

Sr. Jose Antonio Mas Flores                      COAPI Tarragona 

Sr. Ferran Bel                                            CDC                                                                                  SI

Sr. Joan Ruíz                                             PSC                                                                                   Si

Sr. Jordi Roca                                            PP                                                                                     Si

Sr. Sergio del Campo                                Cs                                                                                     Si

Sr. Jordi Salvador                                      ERC                                                 No va assistir per actes coincidents de campanya electoral

Sr.Fèlix Alonso                                         ECP                                                 No va assistir per actes coincidents de campanya electoral

Imatges de l'acte