Els nostres títols, per fi homologats

Fecha de publicación: Dec 14, 2014 11:55:29 PM

Després de l'interès que vau mostrar arran d'un dels nostres correus, us ampliem més informació de l'adaptació dels títols anteriors a la reforma de l'Espai Europeu d'Educació Superior, amb els actuals. Una gran notícia, gràcies a la demanda i a la feina de tots els col·legis! 

Estem molt contents de fer-vos arribar que el divendres passat, el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret 967/2014 de 21 de novembre que regula l'homologació, l'equivalència a titulació i a escala acadèmica, així com determinats aspectes de la convalidació de períodes d'estudis estrangers d'educació superior pels corresponents espanyols d'ensenyaments universitaris, d'acord amb la nova estructura de formació universitària. D'altra banda, estableix un procediment que permeti al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport determinar el nivell MECES a què correspon cada títol universitari dels anteriors a la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior. És a dir, el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

Podeu llegir-ne el reial decret per saber-ne més especificacions i veure com determinaran les equivalències, parlem en futur perquè al mateix decret s'estima que en un màxim de 6 mesos, es resoldrà i es publicarà el procediment establert on s'esvairà el dubte sobres els anys de professió (col·legi OFICIAL, el representant legal) a acreditar per l'equivalència. No obstant, val la pena destacar el que realment congratula al nostre col·legi i a la resta de col·legis amb els quals hem treballat per aconseguir, que és gairebé una equivalència directa entre Enginyeria Tècnica i Grau, a nivell europeu i mundial. Fet que s'especifica a l'article 24.6: 

"Las resoluciones de correspondencia de los títulos a un determinado nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior causarán los efectos académicos y profesionales de conformidad con la normativa sectorial correspondiente, asociados a las enseñanzas incluidas en dichos niveles."

És veritat que és un decret que ha arribat tard, ja que a la resta de països ja ho tenien. Però, el que compta és que finalment i després de tres anys es farà justícia amb l'Enginyeria Tècnica i farem un salt de nivell quantitatiu i qualitatiu a Espanya. No obstant això, amb el decret no s'arregla un dels maldecaps més comuns, el que genera  l'accés a la funció pública, als grups A1 i A2 de l'Administració. Però, tot i causar els mateixos efectes acadèmics, en l'últim moment s'ha introduït la disposició addicional vuitena, que indica que aquest RD no té efecte en la Llei de Funció Pública, un fet molt dubtós jurídicament parlant i que s'acabarà portant al contenciós.

Aquest tema està resultant molt controvertit, hi han forces interessos enfrontats, és per això que preferim tractar en el FÒRUM privat els efectes del mateix on pots trobar per exemple, els efectes a l'hora d'accedir a la funció pública i també us presentem una taula d'equivalències.