Els professionals col·legiats i els fulls de queixa

Fecha de publicación: May 11, 2015 12:4:21 AM

El Decret 121/2013, que regula els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum, establia que totes les activitats empresarials o professionals subjectes al règim de col·legiació havien de tenir fulls de reclamació (descarregueu-vos aquí els oficials). Recentment, aquest decret s'ha ampliat i és important que coneixis tota la informació donat que alguns col·legiats no estan aplicant la norma. 

En primer lloc, s'estableix que totes les persones físiques i jurídiques que a Catalunya comercialitzessin béns o prestessin serveis directament o com a intermediaris a les persones consumidores havent de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.

D'altra banda, us fem arribar els diferents punts a tenir en compte d'aquest decret i del procediment d'aquests fulls oficials:

La tramitació dels fulls

Infraccions i sancions per als professionals que incompleixin l’obligació de disposar, facilitar i tramitar els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia

Cal destacar que l’article 13 del Decret estableix que l’incompliment dels preceptes fixats en el Decret tenen la consideració d’infracció administrativa; i en aquest sentit, l’article 331 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya considera infracció administrativa: