FETS CRONOLÒGICS SOBRE LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA A CATALUNYA

Fecha de publicación: Aug 08, 2013 11:15:58 AM

Finalment, no ens agrada reconèixer-ho i dir-ho, gracies a Espanya, la problemàtica generada entorn a la certificació energètica s’ha acabat solucionant. Aquesta solució arriba el 10 de juliol, un mes i mig desprès s’aconsegueix adreçar aquest problema creat per la nostra comunitat amb la intenció que les altres comunitats actuessin de forma idèntica (això no s’aconseguirà). A començaments de Maig el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions publica i fa arribar a diferents organismes el document per el qual som doblement competents. Des del COETTC es fan diverses consultes a estaments on es deixa clar que qualsevol Eng. Tècnic de Telecomunicacions pot subscriure els anomenats certificats.

24/5/2013 – El ICAEN a CONSTRUMAT, segons manifesten alguns companys, diu públicament que només Eng. Industrials i Arquitectes, Tècnics o No, poden subscriure els Crfs. d'Eficiència Energètica d'Edificis (CEEE).

27/5/2013 Maite Masia, Dir. ICAEN, a Cat. Radio ho confirma. A iniciativa de l’AACETT i del COETTC, es posa en marxa un llistat conjunt amb Agrícoles, Aeronàutics, Navals, Mines i Topògrafs d’Enginyers Certificadors d’Eficiència Energètica. Entre els 6 varem arribar a 150 enginyers tècnics en 1 setmana.

28/5/2013 Juanjo Escobar, Cap Tècnic, a RACC1 ho confirma. Immediatament com a Delegat del COETTC i president de l’ACETT, enviem escrits de protesta a diferents mitjans, polítics i al propi ICAEN.

29/5/2013 7am Rac1 "El Món" COETTC (Jordi Farré), Navals, Topògrafs, Agrícoles reclamem els CEEE. Curt.

29/5/2013 8am Rac1 "El Món" COETTC (Jordi Farré), Navals, Topògrafs, Agrícoles reclamem els CEEE. Millor explicat, opinions.

29/5/2013 12am – La falca és deixa d'emetre i a les sobre les 12h mantenim conversa telefònica amb la Directora de l'ICAEN Maite Masia, expressem lliurement les nostres discrepàncies, acusant-los de provocar un problema on no existia. Masia, afirma que s’ha introduït un punt en l’ordre del dia de la reunió que s’efectuarà a Madrid el dia següent (30 de maig de 2013). D’aquesta conversa en surt el compromís de tenir una reunió el 13 de Juny per parlar del tema.

30/5/2013 Pel matí: reunió a Madrid, on el Ministeri d’Indústria, Misteri de Competitivitat, i la resta de comunitats Autònomes, diuen que tothom que es Enginyer o Arquitecte pot emetre certificats.

(extracte de l'acta)

Per la Tarda: Conversa telefònica amb el Secretari General del Dep. d’Economia i Empresa, Pere Torres. Novament, en aquesta conversa telefònica expressem les nostres discrepàncies. Els acusem de restringir-nos injustament l’activitat laboral (sense cap notificació prèvia), condemnant-nos a no poder treballar. El reial decret no diu en cap lloc que Eng. Ind i Arquitectes, és més, fins i tot exclou els usos industrials de la certificació, etc.... D’aquesta conversa en surt el compromís de demanar un informe jurídic que serà acatat i enviat directament al COETTC. Al marge d’aquest compromís, demanem que durant el període de formulació de l’esmentat informe jurídic es tanqui la porta a tots els sectors o es obri a tothom (en matèria de certificació energètica)

31/5/2013 – L’AACETT i jo mateix com a delegat del COETTC demanem al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya unes mesures Cautelars Urgents

2/6/2013 – Es posa en funcionament la certificació d’eficiència energètica en els edificis i l’única comunitat que posa restriccions als enginyers és la Catalana.

2/6/2013 – Continuem manifestant la nostra discrepància per tots els mitjans, contactes amb el departament, secretaris, polítics, etc. I un altre cop ens adrecem als mitjans. Rac1 Noticies (Jordi Farré). Enginyers Tècnics ens queixem a la Generalitat.

5/6/2013- L’ASECE, publica la nostra petició de mesures cautelars a la seva web, i es converteix en la web més influent a España pel que fa a edificació. Google Irlanda vist el increment sobtat de visites és posa en contacte amb ells i els gestiona túnel específic per poder atendre la demanda.

6/6/2013 – Es confecciona el Informe Jurídic sobres els tècnics competents, en la que sortim tots els sectors. Aquest informe no es difon, s’amaga. Davant d’aquesta situació celebrem una reunió per tractar el problema. En aquesta reunió i són presents totes les enginyeries (Enginyers Tècnics Agrícoles, Mines, Navals, Telecomunicacions, Topògrafs i representats Aeronàutics, Forestals) a excepció dels Enginyers Industrials i d’Obres Públiques.

Acordem entre altres coses formular queixa a la generalitat i al tribunal de la competència, els informo de la nostra pròxima reunió al ICAEN, els oferim la possibilitat d’anar tots junts, i convidar als enginyers de cicle llarg.

13/6/2013Reunió ICAEN. Aquesta reunió es pot qualificar de molt important. Per primera vegada ens vam reunir en una mateixa taula Enginyers de 1r i 2n cicle. En total 15 classes d’enginyers i arquitectes diferents. Nosaltres vam aportar 11 dels 15 grups presents a la reunió (la resta eren els grups privilegiats que sota petició del ICAEN van assistir per defensar-se). Van faltar Eng. Aeronàutics, Eng. de Camins, Eng. de Mines, i Eng. Tècnics d’Obres Públiques.

En aquesta reunió tot i l’informe (ocult que no ens van ensenyar) i els arguments favorables, tampoc varem sortir amb el vistiplau per poder signar certificats. De totes formes va quedar palès que amb la signatura del professional ja és vàlid el certificat, sense registrar al ICAEN. En aquesta reunió es va acordar una pròxima reunió de juristes.

20/6/2013Reunió Jurídica. En aquesta reunió encara que vam estar ben representats, varem estar per primer cop en inferioritat numèrica, i van assistir:

Per la nostra banda:

- Advocat UPCI, en nom de totes les ensenyances superiors de 2on cicle, eng. i arq., d’Espanya,

- Advocat INITE, en nom de totes les ensenyances superiors de 1er clicle, eng. i arq. Tèc., d’Espanya.

- Advocat AACETT, en nom dels Eng. Tèc. de Telecomunicacions.

Per l’altra banda:

- Secretari General, Pere Torres.

- Director General, Pere Palacin.

- Directora ICAEN, Maite Masià.

- Cap Tècnic, Joan Josep Escobar.

- 4 advocats departament ICAEN.

- advocat Eng. Industrials, molt bel·ligerants.

- advocat Eng. Téc. Industrials, molt bel·ligerants. 

- advocat Arquitectes.

- advocat Arquitectes Tècnics.

27/6/2013 – Reunió Ministeri. Solució, el Ministeri d’Indústria vist el problema de Catalunya elabora un document de preguntes freqüents on s’ensenyen els títols que estan reconeguts.

2/7/2013 – 1era Data prevista publicació del document de preguntes freqüents.

8/7/2013- Reunió amb Diputat del PP, Daniel Serrano on diverses enginyeries expliquent el problema per aconseguir una reunió amb el Ministre d’Indústria.

9/7/2013 Publicació definitiva del document de preguntes freqüentes pel Ministeri.

10/7/2013 – Publicació Catalunya del document

Registre de Tècnics certificadors a Catalunya (fes clic a la imatge) 

Al final s’ha aconseguit, cal donar les gracies al INITE, COITT, UPCI, ASECE, a les altres comunitats autònomes per no copiar els criteri de Catalunya, al Min. D’Indústria, Competitivitat, etc...

POLÍTICS.

A més del que s’ha explicat ens hem posat en contacte amb els partits politics i aquest és el resum del resultat:

PSC: demostren interès, Sra. Alicia Romero, però després rés de rés.

CIU: Tot i originar el problema, ells ara manen, han estat molt atents i ens consta que han pressionat des de dintre per resoldre el problema.

PP: son els que més ens han ajudat.

Cs: rés de rés. 

ERC: no tenim contacte.

Ha valgut la pena?

Sens dubte, si. Ens trobem en un moment històric que si ens deixaven fora de la CEEE, automàticament quedàvem fora, del "balanç net", de totes les activitats, de la nova llei 8/2013, publicada per cert el 26/7/2013, de rehabilitació, regeneració i renovació urbana (veure art.6), en resum morts en vida. 

En aquests moments ens trobem encara a l’espera de la resolució del TSJCat. Segons sigui la resolució farem alguna cosa més.

i també estem, l'ACETT, al Tribunal Suprem al costat de l'administració al costat dels grans d'Espanya.

Sentencia favorable del Tribunal Suprem de 2016-12-22.

Decret cobrament costes, 2017-02-24.  

Volem ser útils i dinamitzar la nostra professió, per això necessitem la teva col·laboració.