Idees per a la teva empresa: contracte d'ajut als emprenedors

Fecha de publicación: Jun 07, 2015 10:37:11 PM

Us fem arribar informació respecte a aquest tipus de contracte, ja que creiem que pot ser interessant per a les vostres empreses. El contracte d’ajut als emprenedors té l'objectiu de fer un contracte de temps indefinit, però dins el primer any, en qualsevol moment podem rescindir el contracte, sense causa justificada i sense haver de pagar cap tipus d’indemnització. Això és un avantatge davant el contracte temporal, ja que al finalitzar-se, d'ha de pagar 12 dies de salari per any treballat. 

A més, en l'actualitat, la transformació dels contractes temporals a indefinits no està bonificada. En canvi, el contracte d’ajut als emprenedors pot gaudir d’una bonificació quan es compleixen els requisits legals. Les bonificacions que es poden gaudir son les següents: