Interferències en la TDT per la connexió 4G

Fecha de publicación: Aug 21, 2015 1:46:14 PM

Com ja sabreu, durant aquest any els programes de televisió van començar a emetre a través de les noves freqüències assignades en el Pla Tècnic de la TDT. Aquesta acció estava emmarcada dins del procés d'alliberament del Dividend Digital que es va realitzar per mandat europeu i que estipulava que s'havia d'alliberar la banda de 800 MHz per a la telefonia mòbil 4G.

Des del passat juliol, aquesta banda l'utilitzen les connexions 4G, fet que pot provocar que es produeixin interferències als canals de televisió de la TDT, com bloqueig d'imatges i fins i tot la pèrdua total del senyal de determinats canals. Aquest problema ve donat perquè les freqüències usades per la TDT ara són les adjacents a les usades per la telefonia 4G. Donat que les freqüències estan tan a prop, als edificis propers a les antenes de telefonia, que és on més potència té el senyal, es produeixen interferències. Aquesta problemàtica només es produeix si hom rep la TDT a través d'una antena convencional, és a dir, si no la rep a través de fibra òptica, satèl·lit o Internet. 

Per resoldre aquestes incidències, l'única forma és instal·lar un filtre en l'antena que elimina les interferències.  Per aquest motiu, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través de l'Ordre IET/329/2015,  estableix que la instal·lació d'aquest filtre sigui gratuïta durant els sis primers mesos des de l'activació de la banda a 800 MHz. La plataforma per resoldre les incidències de la TDT provocades per la connexió 4G, és Llega800, on trobareu tota la informació necessària per identificar i solucionar les interferències.