La regulació de la nova ITC,  interessant per a pròxims projectes

Fecha de publicación: Jan 26, 2015 9:51:4 AM

A finals d'any, es va publicar el Reial Decret 1053/2014 pel qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52, és a dir, la Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Ho fem saber posant l'accent en la gran importància que aquest fet per a la professió. 

I és que encara que pugui semblar un fet aïllat, té una gran importància a l'hora de projectar noves instal·lacions, ja que a partir del juny de 2015 s'haurà de tenir en compte aquesta nova ITC a edificis, estacionaments de nova construcció i a vies públiques, Això es tradueix bàsicament en una oportunitat per a la professió, de fet, aquestes instal·lacions estan molt vinculades a l'elèctrica i a les telecomunicacions, ja que si no es projecten bé, la recàrrega del cotxe no es realitza correctament. 

Per aquest motiu, us recomanem la lectura del RD 1053/2014 on es presenten, entre altres informacions, les dotacions mínimes de l'estructura, les normes de referència al Reglament electrotècnic, així com esquemes d'instal·lació per la recàrrega de vehicles elèctrics