L'equivalència de titulacions, gairebé una realitat

Fecha de publicación: Jul 07, 2015 3:30:10 PM

Com ja us vam avançar a finals de l'any passat, el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret 967/2014 de 21 de novembre que regula l'homologació, l'equivalència de titulació a nivell acadèmic, així com determinats aspectes de la convalidació de períodes d'estudis estrangers d'educació superior pels corresponents espanyols d'ensenyaments universitaris, d'acord amb la nova estructura de formació universitària. En aquell mateix decret, s'establia un procediment que permeti al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport determinar el nivell MECES a què correspon cada títol universitari dels anteriors a la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior. 

Amb la recent publicació al BOE, podem dir que l'equivalència serà oficial ben aviat. Ara per ara ja estem en l'òrbita de la publicació del Reial Decret per tal que les 4 titulacions d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació tinguin el reconeixement oficial de la seva correspondència amb els nivells Meces 2 i EQF 6, que s'efectuarà tal com es pot observar als següents quadres:

A més, tot seguit us oferim tots els enllaços que recullen les dades oficials publicades al respecte: