Manifest de les Enginyeries Tècniques per reivindicar la prioritat del Corredor Ferroviari del Mediterrani

Fecha de publicación: Jan 21, 2013 11:57:39 AM

Benvolguts companys de professió, Enginyers Tècnics de Telecomunicació Us fem conèixer un manifest on el passat mes d'Abril del 2012 per primera vegada totes les classes d'enginyeria tècnica ens posem d'acord i el signem. A mes a més s'hi van afegir tots els partits polítics importants, la Cambra, Ajuntament i Port de Tarragona, diputats del Parlament Català i Espanyol, i altres que no van poder assistir a la signatura. Aquest comunicat tracta sobre el Corredor Ferroviari del Mediterrani"

"El Corredor Mediterrani és l'eix ferroviari que uneix el llevant de la península Ibèrica amb el sud de França. La reivindicació d'aquest important nexe comunicatiu té uns antecedents que ens situen concretament al Pla d'Infraestructures i Transport (2000-2007).

L'any 2004 es va crear l'associació empresarial Ferrmed (integrada per empreses, autoritats portuàries, cambres de comerç i diverses institucions), per tal de demanar a la Comissió Europea la construcció d'un eix ferroviari d'ample internacional i ús mixt entre Algesires i Estocolm, en el qual estava inclòs el Corredor del Mediterrani.

Al Gener de 2011, durant la inauguració del Ferrocarril d'Alta Velocitat (FAV), el titular del Ministeri de Foment va manifestar la seva conformitat a prioritzar la proposta mediterrània  posició que va ser recolzada per diverses administracions autonòmiques i per l'Estat francès. Ferrmed va convocar un acte al Parlament Europeu amb representants de les comunitats implicades per buscar suport per a la inclusió del corredor, posant de manifest el gran impacte socioeconòmic d'aquest projecte, que arribaria a un 54% de la població europea i travessaria zones que concentren el 66% del PIB així com el 80% del tràfic marítim de contenidors de la Unió Europea.

El 7 de Setembre de 2011 es va reclamar la inclusió del projecte a la Xarxa Europea de Transports, i el Ministeri de Foment va respondre que hi faria arribar aquesta proposta. El 19 d'Octubre del mateix any, la Comissió Europea va aprovar la proposta de revisió de la seva xarxa de transports, que incloïa deu corredors que recorren Europa, entre els quals hi figura el nexe mediterrani (que connectaria les ciutats de Girona, Barcelona, Tarragona, Castelló, València, Alacant, Múrcia, Cartagena, Almeria, Màlaga amb enllaç cap a Granada i Antequera, on es creen dos ramals que es dirigeixen a Algesires i Sevilla). Cal destacar que no es contemplava com a prioritària la Travessia Central dels Pirineus. El Ministeri de Foment es va comprometre que el Corredor Mediterrani ferroviari fos operatiu el 2020. Aquest manifest es va realitzar per donar a entendre als nostres governants que el territori vol el corredor.

Davant aquesta situació, les Enginyeries Tècniques de les comarques tarragonines i de les diverses comunitats autònomes implicades volen manifestar la seva defensa d'un Corredor del Mediterrani que esdevé imprescindible per fomentar la competitivitat del mercat únic europeu (ja que dotarà la xarxa de ports mediterranis espanyols, així com diversos polígons industrials afectats per l'actual situació de crisi, accessibilitat ferroviària per al transport de mercaderies i millorar la capacitat d'aprofitar el fluxos comercials amb Àsia, que fins ara han optat per dirigir-se als ports del nord d'Europa).

El nostre país passa necessàriament per impulsar el Corredor Ferroviari del Mediterrani. Cal que els nostres responsables polítics governamentals, a nivell estatal i europeu, escoltin l'opinió de les ciutats i de les comunitats autònomes, així com la dels responsables de les diverses institucions econòmiques i entitats tècniques i industrials del Mediterrani per evitar que l'Estat Espanyol perdi aquest vital i prioritari trens de progrés."

Xarxa Ferroviària d'Altes Prestacions

                              

  Gran Xarxa Ferroviària de FERRMED

Des del Diari de Tarragona vam tenir una publicació, esperem que això faci ressò i consciencii la seva importància: