Novetats en el sistema de comunicats mèdics de les baixes laborals

Fecha de publicación: Jan 16, 2016 7:8:34 AM

El passat 1 de desembre va entrar en vigor el nou sistema de comunicats mèdics de les baixes laborals que afecta la durada estimada de la baixa i el seu procès de tramitació amb l'objectiu d'agilitzar les gestions burocràtiques tant pel treballador com per l'empresa i els Serveis Públics de Salut.Les principals novetats són que els facultatius mèdics tant públics com privats hauran de detallar en el comunicat la durada estimada del procès de baixa que es dividirà en quatre modalitats:

- Molt curta: inferior a 5 dies naturals . 

- Curta: de 5 a 30 dies naturals . 

- Mitjana: de 31 a 61 dies . 

- Llarga: més de 61 dies

Tot i això, podrà ser modificada en qualsevol moment emetent un comunicat de confirmació on s’indicarà el diagnòstic, la nova durada estimada i el tipus de procés, així com la data de la següent revisió mèdica. En aquest sentit, quan es tracti d'una de molt curta durada es podrà emetre en un mateix comunicat la baixa i alta. No obstant això, el treballador podrà sol·licitar la realització d’un reconeixement mèdic el dia que s’hagi fixat com a data d’alta. 

Pel que fa a la resta de supòsits, figurarà la data de la següent revisió mèdica, que haurà d’efectuar-se al setè dia del comunicat de la baixa (en els processos de durada curta o mitjana) i al catorzè dia (en baixes de durada estimada llarga). Un cop esgotats els 365 dies de baixa, el control passarà automàticament a l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Per tant, desapareixen els comunicats setmanals.

Cal destacar que amb aquesta nova legislació les baixes laborals es regiran per la subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques i que l'empresa té un termini màxim de 3 dies naturals per comunicar-les a la Seguretat Social.

Els treballadors amb baixes laborals anteriors a l'entrada en vigor d'aquest nou decret no es veuran afectats i per tant seguiran els procediments de baixa anteriors.