Obert termini d'ajuts FEDER per a l'eficiència energètica i la protecció del medi ambient

Fecha de publicación: Apr 15, 2016 2:28:13 PM

L’objecte del present programa d’ajuts és finançar projectes d’ajuntaments, consells comarcals i diputacions per al període 2014-2020, no iniciats abans de l’1 de gener de 2014. Tenen una dotació econòmica de 45.000.000€ i es el termini de presentació acaba el 15 de juny d'aquest any. Les inversions subvencionades seran les dels projectes dirigits a afavorir l'eficiència energètica i el pas a una economia baixa en l'ús de carboni, fomentant la producció, distribució i ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics i els habitatges. L'altre partida va destinada a inversions de conservació i protecció del medi ambient i promoció de l’eficiència de recursos, a través de la conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural. Més informació: Ajuts Feder