Oportunitats de treball - Energia

Fecha de publicación: May 23, 2012 3:36:35 PM

Liberalització energètica: Amb les darreres normatives d'estalvi energètic, liberalització de les TARIFES elèctriques inclosa la TUR(Tarifa Últim Recurs en la qual està el 95% de la població), s'ha obert una important activitat d'auditor energètic en les comunitats de veïns. Pròximament farem xerrades explicatives sobre aquest assumpte.

La instrucció 6 d'abril 2011 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial estableix els criteris per realitzar a Catalunya les Inspeccions Periòdiques d'Eficiència Energètica en Instal·lacions Tèrmiques en els edificis:

Hi ha dos tipus d'inspeccions:

Les inspeccions IPE/IPIC han de ser realitzades pels Organismes de Control autoritzats per la Generalitat.

Les inspeccions IPE/IPIC de les instal·lacions existents, a data 01/03/2008 (entrada en vigor RITE RD 1027/2007), estan sotmeses a la mateixa periodicitat i règim que les noves instal·lacions, però amb les condicions reglamentàries existents a la data de la posada en funcionament de la instal·lació.

En el cas d'instal·lacions existents amb anterioritat a 01/03/2008, i no inscrites en el Registre d'Instal·lacions Tèrmiques, el TITULAR ho podrà fer fins 01/09/2013.