Oportunitats de treball - MTS

Fecha de publicación: May 23, 2012 4:27:17 PM

 Memòries Tècniques Simplificades (MTS): Memòries obligatòries i visades per un enginyer competent segons la instrucció 10/2005, per a tots els edificis vells d'ÚS vivenda, local, oficina de més de 100kW. Amb la instrucció 3/2010 el termini s'ha prorrogat fins el 31 de desembre de 2012. Afecta instal·lacions anteriors a 1998, ja que en aquella data es va crear el registre telemàtic.

En el curs presencial GRATUÏT, previst per d'aquí a 2 setmanes, de projectes d'instal·lacions elèctriques s'ensenyarà a realitzar aquestes MTS.