Oportunitats de treball - OCA

Fecha de publicación: May 23, 2012 4:24:48 PM

Entitats de control(OCA): la sentència del TS de 27/2/2012 reconeix la possibilitat que una persona física pugui ser Organisme de Control: