Pla Tècnic Nacional de la TV per impulsar el dividend digital

Fecha de publicación: Sep 26, 2014 11:5:0 AM

Ja està publicat al BOE 232 del 24-9-2014 el RD 805/2014, del 19 de setembre, amb el que s'aprova el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre i es regulen determinats aspectes per l'alliberament del dividend digital, que es farà efectiu l'1 de gener de 2015. 

Aquest Reial Decret va entrar en vigor ahir, 25 de setembre i ja el podeu consultar al següent enllaç: http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/24/pdfs/BOE-A-2014-9667.pdf

A grans trets, volem destacar el fet que la SETSI destina 290 milions d’euros al dividend i que des del COETTC-ACETT estem oferint la nostra professió per aquesta tasca.