Presentació online del programa CYPETEL ICT per al disseny d'ICT

Fecha de publicación: Feb 04, 2016 6:18:41 PM

El pròxim 11 de febrer es realitzarà una demostració de l'ús i de les propietats del nou programa CYPETEL ICT, desenvolupat per CYPE Enginyers, per al disseny d'Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (ICT) a Espanya. Amb aquest software és possible realitzar el disseny i dimensionament de la ICT per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions, seguint les especificacions del Reial decret 346/2011. Per aquest motiu creiem que pot ser molt interessant assistir a aquesta activitat al voltant d'un programa que pot ser molt important a l'hora de realitzar projectes destinats a les ITC.Així, a partir de les 11 del matí es podrà assistir a través de la xarxa a la ponència que portarà a terme Oscar Alcón, enginyer de CYPE on es podrà veure a través de casos pràctics la usabilitat d'aquest programa quant a assistència al professional, realització de càlculs, configuració d'esquemes tant d'infraestructures com de les telecomunicacions, entre altres característiques. 

Per poder assistir-hi us heu de REGISTRAR AQUÍ!

CYPETEL ICT

Aquesta eina s'ha creat amb l'objectiu d'assistir al projectista en el desenvolupament de la ICT, en la realització de càlculs i a assegurar el compliment de la normativa vigent. Tot això mitjançant una interfície d'usuari de gran accessibilitat, amb múltiples opcions i ajudes en l'edició.

El seu principal avantatge és permetre a l'usuari una edició dinàmica dels elements de la instal·lació per a la configuració dels esquemes d'infraestructura i serveis de telecomunicacions i inclou una eina de dibuix per a l'edició dels plànols necessaris del projecte. Finalment, el programa genera, de manera automàtica, el projecte tècnic en el qual s'inclou memòria, plec de condicions, plànols i esquemes, mesurament de materials, estudi bàsic de seguretat i salut, i annex de càlcul de radi i televisió, conforme a l'Ordre *ITC/1466/2011.

Dades presentació:

DIA: 11 de febrer de 2016

HORA: D'11.00 a 12.00 h

PONENT: Óscar Alcón, Enginyer de CYPE.