Primera comunitat virtual per a Smart Cities

Fecha de publicación: Jan 24, 2016 6:2:56 PM

La iniciativa ve de la mà de la Comissió Electrotècnica Internacional (IEC) en associació amb l'Organització per a la Normalització (ISO) i la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU) amb la finalitat d'identificar les principals dificultats per al desenvolupament intel·ligent de les ciutats. Així, aquesta comunitat mundial online s'emmarca dins dels preparatius del Fòrum Mundial de Ciutats Intel·ligents (World Smart Citiy Forum) que se celebrarà el 13 de juliol en paral·lel amb la Cimera Mundial de Ciutats i la Setmana Internacional de l'Aigua a Singapur.Segons els organitzadors, amb aquesta aliança poden aconseguir-se millores en l'eficiència per la interconnexió dels sistemes individuals com la gestió de l'aigua, l'energia, instal·lacions sanitàries, els residus, el transport,... I afirmen que el fet que molts dels actuals sistemes urbans procedeixin de diferents proveïdors i que estiguin mantinguts per organismes que solen treballar aïllats suposa un desafiament clau per aquesta integració horitzontal.

La interconnexió d'aquests sistemes requerirà unes interfícies normalitzades i infraestructures de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i pel qual les smarts cities han de garantir l'obertura i la interoperabilitat aconseguides mitjançant l'acceptació concertada d'unes normes comunes. S'ha de tenir en compte que les ciutats intel·ligents utilitzaran multitud de tecnologies de l'àrea d'Internet de les Coses (IoT) i les regles a seguir ajudaran a l'aplicació harmonitzada de dades i aplicacions que ens aportin i que contribuiran a una integració horitzontal efectiva dels seus subsistemes.

Més informació: aquí