Professions regulades d'Enginyeria i la prevenció de riscos laborals

Fecha de publicación: Jun 08, 2012 5:18:37 PM

Estudi sobre les titulacions que habiliten per l'exercici de les professions regulades d'enginyeria i la prevenció de riscos laborals. Com a conclusió, actualment, tot i que el nostre Decret-1971 de facultats ens reconeix aquest dret, els plans d'estudis actuals haurien d'accentuar més aquesta temàtica. La nostra titulació està més ben qualificada que l'enginyeria tècnica industrial en aquest aspecte.Document estudi