Programa PAREER-CRECE: ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis existents

Fecha de publicación: Jun 11, 2015 11:49:43 AM

Us fem arribar la informació publicada al BOE núm. 107, que inclou la resolució de 28 d'abril de 2015, de l'Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energia (IDAE), per la qual es publica la Resolució de 24 de març de 2015, del Consell d'Administració, que modifica les bases reguladores i convoca el programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler), denominat com programa PAREER-CRECE. 

Darrera d’aquestes sigles es troba un programa d'ajudes que pretén incentivar i promoure la realització d'actuacions de reforma que afavoreixin la reducció d’emissions de diòxid de carboni, mitjançant l'estalvi energètic, la millora de l’eficiència energètica i l'aprofitament de les energies renovables en els edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars. 

Aquest programa estarà dotat d'un pressupost màxim que ascendeix a la quantitat total de 200.000.000 euros i les sol·licituds ja es poden tramitar a través de la seva web i fins al 31 de desembre de 2016.

Qui es pot beneficiar dels ajuts? 

Quin tipus d’actuacions avala el projecte?

Consulta les condicions i els requisits per tal d’obtenir aquest tipus d’ajut a la seva web