Resum 2015: Dades econòmiques positives i seguint treballant per la professió

Fecha de publicación: Mar 08, 2016 3:36:42 PM

Aquest any 2015 ha estat, en general, un any positiu, ja que, s'ha aconseguit grans objectius per la nostra professió en tots els àmbits, encara que tenim alguns fronts oberts que creiem que aquest any podrem solucionar tant en l'àmbit judicial com col·legial.  Pel que fa a les dades positives cal destacar les econòmiques, ja que, aquest any s'han augmentat els ingressos en un 70% a Catalunya i un 20% al conjunt del Col·legi, el que significa, que gràcies a la tasca que s'està duent a terme sobre la realitat legal de la nostra professió cada vegada són més els companys que davant les dificultats en l'àmbit legal opten pel nostre col·legi, l'únic OFICIAL i OBLIGATORI a Catalunya.

Per altra banda també volem assenyalar els projectes que estem impulsant des de la nostra entitat, entre ells, el visat de projectes per part de la secretaria tècnica només en nom del COETTC i l'adquisició d'un Analitzador d'Espectres NF-5030 de 1hz a 1MHz que posem a l'abast de qualsevol dels nostres col·legiats amb l'objectiu de facilitar l'exercici de la nostra professió. Aquest unit a l'SPECTRAN HF-6080 V4 d’1MHz a 9400MHZ i als altres aparells dóna un valor afegit al nostre col·legi i unes eines per al desenvolupament de la nostra professió que no trobareu a cap altre lloc.

En aquest sentit, també estem treballant per oferir als col·legiats l'oportunitat de tenir la seva pròpia plana web des de la plataforma del COETTC-AETT amb el format www.coettc.info/numcolelvostrenom

Quant a la relació amb els col·legis de les altres comunitats, afegir que hi ha una excel·lent connexió i sinergia.

En contra partida, ens hem trobat en un any on els entrebancs legals per exercir la nostra professió han estat notoris, tant als tribunals com a les administracions. Així, estem defensant els nostres drets al:  

- Tribunal Suprem defensant el Certificat d'Eficiència Energètica

- TSJCat. Terrassa. Cal contractar un Enginyer en Telecomunicacions per a exercir com a tal.

- TSJCat. Cunit. Plaça Tècnic municipal.

- TCA-13. Ajuntament de Barcelona. Ordenança acústica. 

 A més, s'ha denunciat a LOCALRED per competència deslleial a la nostra professió.

A tot això Fernando Amago, tot i estar cessat, continua sense fer cas de les normes. Fins ara acumula 5 sentències desfavorables i es manté defensant el seu col·legi com a voluntari i de lliure elecció. Tot és fals i el que fa és justificar el que és injustificable.