Reunió informativa al COETC sobres projectes i instal•lacions elèctriques i llicències a Catalunya

Fecha de publicación: Jun 20, 2012 12:16:28 PM

El 16 de novembre de 2011, per primer cop, els enginyers de Telecomunicació de primer i segon cicle ens hem reunit per tal d’afrontar conjuntament el problema que ens provoca el Departament d’Energia de la Generalitat de Catalunya al no deixar-nos treballar en allò que forma part de l’essència de la professió: l’energia elèctrica.La reunió va ser molt interessant, es va parlar de la situació jurídica actual. El COITT ha renunciat davant el TSJ de Catalunya a un contenciós administratiu sobres projectes d’instal·lacions elèctriques, ja que tenim satisfacció extraprocessal, i hem demanat al Departament d’Indústria de la Generalitat que també ho faci en un altre cas sobre l’activitat d’instal·lador elèctric.

De moment la Generalitat no ha acceptat la proposta.

Com a conclusió a la reunió, es va posar de relleu que tot i que davant les consultes no accepten la nostra professió, quan veuen que el projecte està visat pel COITT o COIT, no hi posen problemes.