Seguim esperant l'obligatorietat
del CRF d'ICT per la cèdula

Fecha de publicación: Jun 26, 2017 3:22:25 PM

E

l Jordi Farré com a degà del COETTC-ACETT juntament amb representants del COETC i d'Habitatge de la Generalitat es van reunir, l'any 2014, per delegació de Carles Sala, Secretari d'Habitatge i Millora Urbana i Jordi Sanuy, director de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge per tal de posar sobre la taula la necessitat de demanar el Certificat d'ICT per demanar la cèdula d'habitabilitat per als  edificis argumentant que els serveis que realitzen els Enginyers Tècnics de Telecomunicacions són un requisit bàsic per garantir les recepcions, al domicili, de tots els serveis existents (RTV, Banda Ampla, Fibra Òptica, Satèl·lit,… ) amb la qualitat òptima establerta per la normativa.Tres anys després encara estem a l'espera de conèixer la sentència, de les al·legacions que vam presentar perquè s'adapti la normativa a les nostres demandes en relació al CRF d'ICT.  Tot i això, estem segurs que arribarà a bon port.