Sol·licitat el reconeixement d'EfinovaticHE com a eina
de certificació energètica.

Fecha de publicación: Jul 12, 2016 6:10:24 AM

És gratuïta i s'han preparat cursos online i jornades online gratuïtes.EfinovaticHE és un programa gratuït que permet la verificació del CTE-HE dibuixant l'edifici en Sketchup i simulant-ho amb EnergyPlus, per aquest motiu des de Efinovatic s'ha demanat el seu reconeixement perquè també sigui vàlida per a la certificació energètica. 

Com ja sabeu Energyplus,  és el programa de simulació tèrmica dels edificis més avançat que existeix i amb ell es poden fer estudis de la demanda i el consum energètic dels edificis, ja que, no només, permet donar compliment al tràmit burocràtic, sinó a més, permet una avançada anàlisi del projecte.

I aquí entra en joc EfinovaticHE, que facilita en gran mesura les simulacions que s'han de realitzar en el marc establert pel CTE, recull els resultats de la qualificació energètica i que es pot descarregar lliurement (només es reserven el dret d'impartir la formació). Actualment, la qualificació encara no és vàlida a l'espera del reconeixement sol·licitat.

Més informació i instal·lació

Pel que fa a la FORMACIÓ, des de Efinovatic hi ha programats una sèrie de cursos ONLINE entre els quals es troba el de verificació del CTE amb EnergyPlus:

- Càlcul de Ponts Tèrmics amb THERM: 8 de Setembre

- Verificació del CTE-HE amb Sketchup i EnergyPlus: dies 15 i 20 de Setembre

- Eina Unificada: dia 22 de Setembre

A més, han organitzat dues JORNADES ONLINE GRATUÏTES:

- Nova versió CE3Xv2.3 i EfinovaticApp: 13 de Setembre

- AuditService: el programa al núvol per realitzar auditories energètiques: 8 de Setembre

Inscripció

D'aquestes últimes destacar la d'AuditService, una eina que permet realitzar el procés complet d'auditoria energètica, de forma estandarditzada:

- Definició de factures energètiques i monitoratges d'equips

- Anàlisis de calendaris d'ús i ocupació

- Definició de l'edifici, les seves instal·lacions tèrmiques, el procés industrial i altres equips consumidors d'energia.

- Anàlisi de resultats: demandes energètiques, diagrames de Sankey, optimització de factures, anàlisis de consums...

- Proposta de mesures de millora

- Generació automàtica d'informe d'auditoria en format word

A més, per a les empreses que gestionen una gran quantitat d'auditories, compta amb una plataforma de gestió.