També els tribunals ens reconeixen les nostres facultats en Protecció d'Incendis

Fecha de publicación: Nov 17, 2012 8:55:17 AM

La tradició de la nostra professió en la protecció pels possibles incendis derivats per les instal·lacions tècniques projectades és tan antiga com la socialització d'aquestes tècniques per a l'ús públic i privat. Buscant en els nostres arxius trobem en la revista "De Telègrafs" d'1 de Desembre de 1890 (pàgina 10), que reflexa la preocupació per aquest tema amb motiu de l'incendi produït en el teatre de la Comèdia de Madrid.

Ara 120 anys després, algú ho ha posat en dubte i els tribunals com no podia ser d'una altra forma han confirmat la nostra competència.

Sentència de 10 d'Octubre de 2012

Recomanem la seva lectura, és comprensible i no és extensa.

Volem ser útils i dinamitzar la nostra professió, per això necessitem la teva col•laboració.

Nota: La foto correspon al armari de equips de protecció personal d'incendis de la Torre de Collserola