URGENT. CEEE. Certificadors eficiència energètica en Edificis - ICAEN

Fecha de publicación: May 27, 2013 9:10:57 PM

Us informem que el certificat d’eficiència energètica serà exigible en els contractes de compravenda o arrendament celebrats a partir del 01/06/13, segons estableix el RD 235/2013, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. 

El mateix RD-235, estableix que l'organisme encarregat en la comunitat autònoma, en el nostre cas el ICAEN (Institut Català de l'Energia) tindrà un registre actualitzat de professionals certificadors energètics, d'altra banda la Llei 2/1974 estableix l'obligació d'estar col·legiat per exercir la professió i que el col·legi és l'encarregat d'ORDENAR la professió, és per això que per poder certificar és imprescindible apuntar-s'a la llistat de certificadors, omplint el següent formulari.

Volem ser útils i dinamitzar la nostra professió, per això necessitem la teva col·laboració.

Per oferir-te com a tècnic omple el següent formulari:

Requisits:

- estar donat d'alta com a treballador, RC, etc...

- subscriure declaració responsable.

(Nota un cop inscrit pots rebre diverses trucades de comprovació.)

Llistat Enginyers Certificadors Catalunya. LLISTA

Llista Enginyers Certificadors Espanya. LLISTA