BOE i DOGC

ENS HEM TRASLLADAT a www.coettc.info
COETTC Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació a Catalunya 
1844, ACETT Associació Catalana d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació

Documents sol·licituds d'ocupació del domini públic

13 de juny 2012, 8:26 publicada per Usuari desconegut   [ actualitzat el 13 de juny 2012, 9:56 ]

L'Ajuntament de Tarragona ens ha fet arribar els documents sobre les sol·licituds d'ocupació del domini públic (OVP), d'acord amb el Decret d'Alcaldia de 5 de juny de 2012.

RDL-19/2012, 25 de maig 2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

29 de maig 2012, 10:45 publicada per Usuari desconegut   [ actualitzat el 13 de juny 2012, 10:00 ]

RDL-19/2012
Elimina les llicències d'activitat per locals de menys de 300m2. Substituïdes per declaracions responsables o declaracions prèvies (Art.4).
Els projectes continuaran estant firmats per tècnics competents (Art.4).
Les activitats continuen subjectes a la normativa aplicable (Art.5).
Es confirma l'obertura d'un nou IMPORTANT CAMP DE TREBALL, el de ser Entitat de Control, les Corporacions locals competents i els interessats poden recórrer a corporacions privades, d'entitats de valoració legalment acreditades. És a dir, fins ara només podíem projectar, ara a més a més, podrem inspeccionar.
IMPORTANT: Només es pot exercir una de les dues activitats, o projectar o controlar.
Afecta:
  • Indústria tèxtil.
  • Petit comerç de productes alimentaris.
  • Petit comerç de productes no alimentaris.
  • Reparacions.
  • Activitats annexes als transports.
  • Activitats immobiliàries i auxiliars financeres i de seguros.
  • Lloguer d'immobles.
  • Serveis personals.   

BOE 10 de març 2012

29 de maig 2012, 10:44 publicada per Usuari desconegut   [ actualitzat el 13 de juny 2012, 10:00 ]

Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba el procedimiento de operación del sistema P.O. 3.9: «contratación y gestión de reserva de potencia adicional a subir»

1-3 of 3